Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udaremniła transport ogromnej ilości nielegalnie przewożonych śmieci na teren naszego kraju.