Jak przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, opublikowany w tym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji, maksymalnie 30 zł co miesiąc mają płacić od każdego podróżnego organizatorzy turystyczni na specjalny fundusz pomocowy.