Ponowne zamknięcie gospodarki będzie tożsame ze spadkiem jakości życia mieszkańców i prawdopodobnym podwyższeniem podatków, celem pokrycia kosztów zamknięcia państwa – oceniali eksperci podczas dyskusji w ramach Czwartkowego Forum SGH.