„Władze Mazowsza zapowiedziały złożenie skargi do WSA w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; chodzi m.in. o upolityczniony wybór beneficjentów oraz wydatkowanie środków wbrew celowi” – poinformował Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Mazowsze wystąpiło też do NIK o kontrolę podziału środków.