Państwo będzie miało lepszy wgląd w konta bankowe. Resort finansów planuje wprowadzenie Systemu Informacji Finansowej, który służyłby między innymi do gromadzenia i przetwarzania informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach. Dane miałyby być wykorzystywane przez sądy, prokuraturę i służby.