„Potwierdzono, że rekompensaty przydzielono podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalności w obszarze kultury i produkcji artystycznej” – zapewnia resort kultury.
Czyli: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało