Rząd rosyjski rozważa możliwość wprowadzenia zakazu eksportu benzyny w celu zapobieżenia wewnętrznym brakom paliwa i wzrostowi cen po decyzji o zmniejszeniu dotacji dla rafinerii. Informacja, do której dotarł Reuters, pochodzi od anonimowych przedsiębiorców i rządowych źródeł.