Około jedną czwartą kosztów operacyjnych funkcjonowania przemysłu energochłonnego generują różnego rodzaju regulacje. Teraz firmy czekają jeszcze wydatki na ograniczanie emisji. Do tego dojdzie wzrost cen energii w wyniku drożejących praw do emisji CO2. Przemysł zastanawia się, jak sprostać wyzwaniom. KGHM stawia na budowę własnych źródeł energii, w tym odnawialnych.