Rządy na całym świecie muszą zmniejszyć produkcję paliw kopalnych o 6 proc. rocznie w latach 2020-2030, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C. Tymczasem kraje planują i prognozują średni roczny wzrost produkcji o 2 proc.