Ministerstwo Finansów informuje, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje spadek polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4 proc. w 2020 r. i poprawę w 2021 roku odzwierciedloną we wzroście PKB szacowanym na 2,7 proc.