#polityka #bekazpisu #bekazlewactwa #dobrazmiana #pis #polska #propaganda #neuropa #4konserwy.ru #konfederacja #finanse