Polskie finanse publiczne znalazły się w najbardziej kryzysowym od czasów transformacji ustrojowej momencie. Ograniczając działalność całych branż rząd znacząco utrudnił myślenie w długiej perspektywie czasowej zarówno sektorowi prywatnemu, jak i samemu sobie.