Za naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczenia czy zakazu wprowadzonego w związku z pandemią grozi odmowa udzielenia lub obowiązek zwrotu udzielonej już pomocy od państwa. Taki warunek wprowadziła ustawa antycovidowa. Nie przewiduje ona jednak żadnej drogi odwoławczej w spornych sytuacjach – alarmują eksperci!