Rozwój nowych technologii, sztuczna inteligencja czy trwająca pandemia – wszystko to wymusza powstawanie nowych zawodów. Zdaniem ekspertów, w najbliższych latach nowych profesji będzie przybywało, a wiele znanych i cenionych odejdzie do lamusa.