Zarząd PAK KWB Konin, spółki zależnej Zespołu Elektrowni PAK, zdecydował, że zrezygnuje z inwestycji zmierzających do eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego: Piaski, Dęby Szlacheckie i Ościsłowo.