Pobijemy rekord importu prądu. To dlatego, że obroniliśmy wydobycie węgla kamiennego. I mamy w ten sposób najdroższą energię elektryczną w Europie.