Ruch antycovidowców coraz bardziej radykalizuje się. Kontrwywiad nie wyklucza kolejnych ataków.