1 kwietnia 2021 r. Giełda Papierów Wartościowych zacznie publikować nowy indeks giełdowy, skupiający spółki notowane na rynku regulowanym lub alternatywnym (NewConnect), które inwestują w prace badawczo-rozwojowe. Ich doborem zajmie się Sieć Badawcza Łukasiewicz.