Prof. Gatnar: Luzowanie ilościowe to jest wspaniały sposób dający rządom pieniądze. Nikt wcześniej o tym po prostu nie pomyślał.