Ograniczanie emisji i działania zmierzające do poprawy procesów produkcyjnych tak, by zapobiegać zmianom klimatycznym to niejedyne wyzwania dla przemysłu chemicznego. Planowane zmniejszenie stosowania pestycydów chemicznych o 50 proc. czy ograniczenie nawożenia o 20 proc. to konkretne zmiany, które uderzą w firmy chemiczne produkujące te kategorie produktów.