Roczny poziom produkowanej energii wyniesie około 3 GWh. Instalacja zaspokoi niemal w połowie zapotrzebowanie na energię elektryczną legnickiego zakładu ZANAM-u.