Na koniec czerwca zadłużenie polskiego sektora publicznego, gospodarstw domowych i firm niefinansowych sięgnęło 3,2 biliona złotych. To niemal 140% PKB. Tak wynika z danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Kto będzie to spłacał?