Zambia, drugi co do wielkości producent miedzi w Afryce, znalazł się na skraju bankructwa. Inwestorzy odrzucili właśnie wniosek Zambii o zawieszenie płatności odsetek z obligacji o wartości 3 mld dol. Termin wykupu części papierów dłużnych upływa w piątek.