Patologii ciąg dalszy. Szybki wzrost akcji o godzinie 11:30, który był kompletnie nieuzasadniony. Po godzinie zaczęły docierać informacje o dofinansowaniu przyznanym JSW.