26 mld euro – tyle wyniesie budżet programu Erasmus+ na perspektywę 2021-2027 – zdecydowała Komisja Europejska. To o ponad połowę więcej niż kwota przeznaczona na program w latach 2014-2020.