W dobie pandemii firmy na całym świecie zaczęły odmieniać słowo „cyfryzacja” przez wszystkie możliwe przypadki, a sam trend stał się elementem strategii wielu przedsiębiorstw. Uczestnicy debaty Interii, przedstawiciele spółek z udziałem Skarbu Państwa, przekonywali jak ważna jest cyfryzacja dla prowadzenia także ich biznesu i jaką rolę w jej przyspieszeniu odgrywa chmura.