Import energii jądrowej z Białorusi może doprowadzić do uzależnienia gospodarczego od Rosji. Podobne problemy dotyczyły ropy naftowej i gazu ziemnego.