Stopa bezrobocia w listopadzie 2020 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 6,1 proc. w październiku – podał Główny Urząd Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w listopadzie 1.025,7 tys. wobec 1.018,4 tys. osób w październiku. Wcześniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,1 proc.