W cieniu wyznaczonego już końca epoki węgla w Polsce i olbrzymich strat finansowych branży obchodzili święto swojej patronki św. Barbary górnicy pracujący w kopalniach węgla. Musieli przyjąć do wiadomości, że lepsze czasy już nie wrócą.