Z badania firmy Inquiry wynika, że 70 proc. ankietowanych popiera ponowne otwarcie galerii handlowych, przeciwnych jest 21 proc.