Dzień: 2023-05-14

Świadczenie 500 plus od 2024 r. może wzrosnąć do 800 złotych. Do tej pory wysokość wypłacanych na dziecko środków była stała, co oznaczało, że – ze względu na inflację i utratę siły nabywczej – można było za nie kupić mniej towarów i usług. – Chodzi mi o sferę socjalną. Generalnie powiedziałem – kontynuujemy. Ale kontynuujemy […]

Read more