Dzień: 2023-05-11

Jak co miesiąc prezes NBP Adam Glapiński wystąpił ze swoim komentarzem podsumowującym decyzję RPP. W trakcie konferencji zastanawiał się, czy spadek płac realnych i wynikająca z niej narracja o panującej obecnie drożyźnie wpływała na dietę Polaków, która miałaby się składać jeszcze przed dwoma laty jedynie z łupin ziemniaków? Jednocześnie przewodniczący Rady wytłumaczył, że każde nadchodzące […]

Read more

Bank Citi Handlowy ustanowił prawdopodobnie tegoroczny rekord osiągając w I kwartale tego roku rentowność kapitałów (wskaźnik ROE) w wysokości 27,8 proc. Nie wszystkie banki podały jeszcze wyniki. Zysk netto Citi Handlowego wyniósł 604 mln zł, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej przy rekordowych przychodach 1,2 mld zł.

Read more

Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać – czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Pomysł na nowe świadczenie znalazł się w Sejmie za sprawą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) i […]

Read more