Dzień: 2023-05-10

Senatorowie złożyli poprawki do ustawy o świadczeniu dla sołtysów. Dotyczą one m.in. uwzględnienia osób, które pełniły funkcję sołtysa przed 1990 r. (uchwalony przez Sejm projekt wyklucza te osoby), oraz zróżnicowania świadczenia od 300 do 500 zł w zależności od liczby lat sprawowania tej funkcji. Teraz ustawa wróci do prac połączonych komisji: rolnictwa oraz samorządu terytorialnego […]

Read more

Ryanair wygrywa z Lufthansą. Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu unieważnił decyzję Komisji Europejskiej sprzed trzech lat w sprawie finansowej pomocy Lufthansie. Chodzi o wydanie zgody na dokapitalizowanie narodowych linii lotniczych przez niemiecki rząd. Przewoźnik otrzymał w 2020 r. 6 mld euro wsparcia, które miało zrekompensować mu straty wywołane pandemią COVID-19.

Read more