Dzień: 2023-05-04

Czy po siódmej podwyżce stóp procentowych, tym razem o 25 punktów bazowych, polityka pieniężna jest wystarczająco restrykcyjna, by zapewnić sprowadzenie inflacji w strefie euro do celu 2 proc. w średnim terminie? Tego nie wiemy – przyznaje prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Ale zapewnia – nie robimy pauzy.

Read more