Miesiąc: styczeń 2023

W 2022 roku, po rozpoczęciu wojny, Rosja znacznie zwiększyła import czipów; jego wartość wzrosła z 1,8 mld dolarów w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. do 2,45 mld dolarów w analogicznym okresie roku 2022, a większość sprzętu pochodzi z Chin – poinformował ukraiński oddział magazynu „Forbes”.

Read more

Za naszą południowo-wschodnią granicą toczy się walka na śmierć i życie o zachowanie niepodległości i ocalenie integralności terytorialnej. Do przekształcenia się Ukrainy w państwo upadłe jest jeszcze bardzo daleka droga – wcześniej musiałoby dojść do faktycznego rozpadu struktur władzy i struktur społecznych.

Read more

Wcześniejsza emerytura nie przysługuje wszystkim. Dla kogo więc jest? Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę mają tylko określone w przepisach zawody, w których praca odbywa się w okolicznościach niespotykanych w innych miejscach pracy. Prawo do comiesięcznego świadczenia wypłacanego przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego przyznawane jest ze względu na dwa warunki.

Read more