Ministerstwo Finansów poinformowało, iż deficyt budżetu po kwietniu 2023 r. wyniósł 10 026,7 mln zł. Resort wskazał, iż w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. dochody wyniosły 173 652,0 mln zł, a wydatki 183 678,7 mln zł. Po marcu deficyt wynosił 12,03 mld zł.